Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Aabenraa Sogns Krematorium

Midt på Aabenraa Kirkegaard står kapel og krematorium som en sammenhængende bygning.
Adressen er:  Gammeldam 16, 6200 Aabenraa.

Kapeldelen kom først i 1932, og i 1952 byggede man et krematorium til bygningen. Krematoriet blev udvidet i 1973-74. I 1993 fik krematoriet nye ovne.
I 2010/2011 gennemgik krematoriet en større ombygning og 2 ovne blev erstattet af én ny ovn, der kan tage ekstra store kister.

Krematoriet er det eneste i det gamle Sønderjyllands Amt.

Der er i 2018 foretaget 1.997 kremeringer på Aabenraa krematorium.

Det nye krematorium står nu færdigt og blev taget i brug  12. april 2021. Det  indeholder 2 ovne og er projekteret til at være Co2 neutralt. 

Tilbud ifm. ibrugtagning af nyt krematorie i Aabenraa.

Aabenraa Sogn har påtaget sig samfundsopgaven at drive krematorie i Sønderjylland på vegne af Aabenraa Provsti. Krematoriet foretager kremering for alle afdøde borgere i Danmark og skal i den forbindelse betjene afdødes familier på korrekt og værdig vis uanset religiøs og livsfilosofisk holdning.

Nøgleværdier i driften af krematoriet er åbenhed, værdighed og sikkerhed.
Aabenraa Sogn  er åben  om kremeringspraksis og procedurer ifm. kremeringer. Krematoriet drives ud fra ønsket om at betjene afdøde og afdødes familie med høj grad af værdighed og med ro og sikkerhed omkring behandlingen af de døde.

I forbindelse med kremeringen gælder følgende tilbud:  

A) I forbindelse med højtidelighed i kapellet eller en af kirkerne kan familien vælge at følge afdøde til  krematoriet – herunder kan præsten deltage.
Transport fra kirke til krematorie foretages af bedemanden.
Transport fra kapel til krematorie kan foregå på en af tre nedenstående måder:
1) kisten køres af bedemand.
2) kisten køres på en katafalk, (som i dag anvendes ved kistebegravelser).
3) Kisten bæres af familien (med pauser undervejs, hvor der opsættes bukke).

B) I forbindelse med at følget følger kisten fra kirke eller kapel til krematoriet, kan de nærmeste pårørende efter ønske overvære kistens indsættelse i krematorieovnen i et særligt pårørenderum (der vil være en kapel-/kirketjener til stede i pårørenderummet ved indsættelsen). Der opkræves en pris på én time efter gældende satser for kirkegården (se prislisten).

Der kan maksimalt være 6 pårørende til stede i pårørenderummet under indsættelsen.
Overværelse af indsættelse af kiste i krematorieovnen kan enten foregå umiddelbart i forbindelse med at følget følger kisten fra kapel til krematorie, eller overværelse kan ske uafhængigt at højtidelighed og tilbydes generelt ifm. kremering.

C) Rundvisninger i  krematoriet er muligt efter nærmere aftale med Fælleskontoret.
Rundvisninger fra uddannelsesinstitutioner og af grupper med tilknytning til folkekirken er gratis. For øvrige rundvisninger betales en pris svarende til 3 timer efter gældende satser for kirkegården (se prislisten).

 I forbindelse med indvielse og ibrugtagning af nyt krematorie vil der så vidt forholdene gør det muligt være offentlig fremvisning og evt. et offentligt informationsmøde.