Valg til Menighedsrådet 2020

Valg af nyt menighedsråd.

Der blev på valgforsamlingen den 15. september 2020 i Sønderjyllandshallen valgt kandidater til menighedsrådet for perioden 2020 – 2024.

Der deltog i alt 228 folkekirkemedlemmer i valgforsamlingen.

VALGTE KANDIDATER STEMMETAL
   
Bernd Ulrich Lorenzen 124
Thomas Nygaard 97
Elisabeth Oxholm Loft 97
Lotte Simonsen 94
Inga Hedegaard 90
Lisa Trøster 90
Kirsten L.H. Christensen 89
Peter Roust 82
Lars Rasmussen 81
Marie Fink 79
Torben K. Sønderby 75
Lene K. Jensen 71
Karen Kragh Petersen 65
Birgitte Iversen 64
Dieter Klein 63

 

Valgte suppleanter Stemmetal
   
Annette Lorenzen 122
Maria Ibsen 95
Jutta Sennels 80
Ove Pedersen 69
Hanne Tranberg Magnussen 65
Leila Elisabeth Hoeck 26

 

Mulighed for indgivelse af kandidatliste, som udløser afstemningsvalg.

Der skal gøres opmærksom på, at der senest tirsdag d. 13. oktober 2020 kan indgives kandidatliste/er, hvilket vil udløse et afstemningsvalg (jf. Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling nr. 9011 af 10.01.2019 § 29).

Et afstemningsvalg vil finde sted d. 17. november 2020

Ved afstemningsvalg skal der vælge 15 medlemmer til menighedsrådet.

Funktionsperioden for Aabenraa sogns menighedsråd er fra november 2020 til november 2024.

Indgivelse af kandidatliste, som udløser afstemningsvalg, skal udarbejdes på den af kirkeministeriet godkendte formular (jf. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg af menighedsråd nr. 9014 af 10.01.2020 §2 og §10.)

En gyldig kandidat liste skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer.

Kandidatlisten skal i Aabenraa sogn indeholde min. 15 stillere, svarende til det antal valgte medlemmer menighedsrådet indeholder.

Kandidatliste/er kan indleveres på Aabenraa sogns Fælleskontor, Næstmark 19, 6200 Aabenraa.