Til jer der ikke kan være med i kirken kan aftenens slides ses her:
 

HVAD MED DEM, DER IKKE HAR HØRT? (5. juni 2019)
Taler: Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Xr-jvaaWsxc&feature=youtu.be 
 

Temadag om Troens Kraft og Åndens gave 1 (22. maj 2019)
At tjene karismatisk og leve orienteret efter nådegaverne ved Pastor Dr. theol. Heinrich Christian Rust
Talen bliver tolket til dansk.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ppDj8kTa44U&feature=youtu.be (1)

Temadag om Troens kraft og Åndens gave 2 (22. maj 2019)
At tjene karismatisk og leve orienteret efter nådegaverne ved Pastor Dr. theol. Heinrich Christian Rust
Talen er tolket til dansk.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CmC2xSll2Vg&feature=youtu.be (2)

 

TROENS BANEBRYDER OG FULDENDER (8. maj 2019)
Ved sognepræst Martin Bangsø
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yyhWmVnRdYI&feature=youtu.be 

 

Værdierne - vi hylder  - Se slideshowet her - klik på HENT (24. april 2019)
Ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aIez-dKFM44&feature=youtu.be 

 

TROENS SEJR (10. april 2019)
Hebr.11, 32-40 Ved Stud.theol. Simon Kristian Blix Nielsen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j4sMhjWveXE&feature=youtu.be 
 

Troens Livsvandring (27. marts 2019) 
Hebr 11,23 - 31 ved Jørgen Jørgensen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MS3zdwalKL4&feature=youtu.be 
 

TROENS FADER  (13. marts 2019)
ved sognepræst Erik Holmgaard
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oUjbRBI_cBE&feature=youtu.be 

 

Troens Historie (27. februar 2019)
Ved læge Christian Mogensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H_9JuAP57Jc&feature=youtu.be 

 

Troens første pionerer (13. februar 2019) 
Ved Sognepræst Per Damgaard Pedersen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=siTT_JcxbBM&feature=youtu.be 

 

Troen på en ALMÆGTIG SKABER ( 30. januar 2019)
Hebr. 11, 2-3 Ved Biskop Karsten Nissen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aJQEvW_wJ9U 
 

TRO ER........... (16. januar 2019) 
Hebr. 11,1: Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Taler: Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=X-YNk3iiKzc&feature=youtu.be 

 

Vær god mod alle - især de kristne (5. december 2018)
Gal 6,10: Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller. Som afrunding på dette halvårs program for Nicolaifællesskabet ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_IjcUnmtxtM&feature=youtu.be
 

ÅNDENS FRUGT (21. november 2018) 
Gal 5,22-23: Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!
Åndens frugter er Guds gave – ikke bare til os selv, men til den verden, vi lever i. Ved Jørgen Jørgensen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NjlxTscqdFs&feature=youtu.be 

 

Jesus - den gode hyrde (7. november 2018)
Åse Svendsen fortæller om hverdagskristent liv blandt får.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DG5Mn_UNmXM&t=69s 
 

Et liv med begejstring (24. oktober 2018)
Gal. 4,14-15 Ved Mikael Grønhøj Skovgård
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qv5c-mHed2k&feature=youtu.be

 

Livet leves ikke under loven (10. oktober 2018)
Ved stud. theol. Jens Rask 
Galaterbrevet 3,24-27
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6gg2MotcwI0&feature=youtu.be 

 

LIVET LEVES I TROEN PÅ JESUS (12. september 2018)
Gal 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. 
Sognepræst Robert Andersen fra Hjordkær underviser.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UgzLCn2qWv8&feature=youtu.be 

 

I VERDEN, MEN IKKE AF VERDEN (29. august 2018)
Gal 1,4: [Herren Jesus Kristus] gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders, vilje! 
Under gennemgangen af det første af Galaterbrevets seks kapitler, vil verset Gal 1,4 være under fokus.
Hvad betyder det for den troendes hverdag, at vedkommende er i verden, men ikke af verden? 
Jørgen Jørgensen underviser.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qvjLPa_fhrU&feature=youtu.be 

 

Kirke i hverdagen (15. august 2018)
Stud.teol. Jens Rask forbereder os til sæsonens aftner.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Cgn6z5xNfx4&feature=youtu.be 

 

Mission, nødhjælp og diakoni (6. juni 2018)
Om håndens og åndens universelle forpligtelse. Ved Jørgen Jørgensen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nGWYCQyjX98&feature=youtu.be 

 

Den fremmede, den faderløse og enken (23. maj 2018)
Social bevidsthed i Gammel Testamente og Ny Testamente. 
Ved Stud.teol. Jens Rask
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5nJryEDYbXM&feature=youtu.be  

 

Hope for the future, Tanzania (9. maj 2018)
Håb for fremtiden - Sharmala Buell fortæller om sit kald blandt gadebørn i Tanzania
www.hopeforthefuturetanzania.com 
 

Guds nærvær i haven (25. april 2018)
Bibelundervisning ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zdaEaAFb2ls&feature=youtu.be
 

Kirkernes familiehjælp (11. april 2018)
I Randers har 3 kirker et program, for at hjælpe noget af nøden i deres by: Kirkernes familiehjælp
Vi har haft besøg derfra.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PMr5f13iQqw&feature=youtu.be 

 

Pas på verden; den er kun til låns (14. marts 2018) 
Ved Ulrik Nissen, Studieleder på teologi ved Århus Universitet
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JG-Nl-2Fpkc&feature=youtu.be  

 

Hvad betyder det at verden er skabt? (31. januar 2018)
Evolutionsteoriens udfordring til kristentro. Foredraget vil berøre spørgsmålene: Hvad er naturvidenskab?  Hvorfor og hvordan er vi endt her med en materialistisk og naturalistisk naturvidenskab?  Forskellige tilgange til Gud som Skaber af universet og livet. En gennemgang af de observationer der stærkest underbygger og modsiger evolutionsteorien.
Ved Mikael Larsen, Associate Professor, Materials Science and Engineering, Aalborg Universitet.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LgoyxvKpLH4

 

Åndernes (af)magt (17. januar 2018)
ved Jørgen Jørgensen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oR2CRJjX7wI&feature=youtu.be 

 

HVAD ER DIAKONI? (3. januar 2018)
En kristne menigheds forpligtelsen til at være i verden til bedste for det trængende medmenneske. 
Foredrag ved Helle Christiansen – tidligere sognepræst; nu chef for Kirkens Korshær.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sjbb4W4PFuY&feature=youtu.be 
 

Advent samt jul under opsejling (6. december 2017) 
En aften med fokus på den tilstundende højtid ved Jørgen Jørgensen. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mkF1AjKvw0k&feature=youtu.be 
 

Luthers teologiske betydning (22. november 2017)
v. biskop Karsten Nissen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=N_5GfLSNX-M&feature=youtu.be 


Luthers salmedigtning (8. november 2017) 
Reformationens brændstof og langtidseffekt. At synge evangeliet ind i folk. Prædiken på versefødder 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2zzSqyIVeiM&feature=youtu.be 
 

De reformatoriske hovedord 3 - "Kristus alene" (25. oktober 2017)
Når vi taler frelse var det et uopgiveligt synspunkt for Luther, at det afhænger helt og holdent af Kristus. Frelse sker ved Kristus alene – og uden vores ”medvirken med gode gerninger”.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mXxYkw_Hun0&feature=youtu.be 
 

Hvile (11. oktober 2017)
Hvordan hvile og ro kan hjælpe os til at se GUDS fingerprint i verden
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eeaUos6XMV0&feature=youtu.be 
 

De reformatoriske hovedord 2 (27. september 2017)
”Skriften alene” ved professor fra Menighedsfakultetet i Luthers teologi, Asger Chr. Højlund. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CwXaBf-nEHI&feature=youtu.be 
 

Reformationen set fra en katolsk vinkel (13. september 2017)
ved Biskop i den katolske kirke Czeslaw Kozon, København. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DbHndAs3PUw&feature=youtu.be 

 

Troen alene (30. august 2017)
De reformatoriske Hovedord 1 v/Jørgen Jørgensen
Luther talte om ”troen alene” som grundlag for menneskets retfærdighed. Denne aften sætter vi fokus på, hvad tro betyder i luthersk sammenhæng – og hvad ”retfærdiggjort af tro” vil sige.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UNxsZ2IcuhQ&feature=youtu.be 
 

Hvem er Luther? En biografi (16. august 2017)
Ved Biskop Karsten Nissen – Folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende reformationsjubilæet 2017. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NqQ-JjyKxUQ&feature=youtu.be 
 

Discipelskab - 2 (7. juni 2017)
Kaldet til tro er et kald til tjeneste. Der er i den kristne menighed en mangfoldighed af opgaver, der skal løses af menighedens medlemmer. Gud udruster den enkelte kristne til at fylde den plads, han har tiltænkt netop ham eller hende. Denne udrustning kaldes ”nådegave”. 
Undervisning ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c-ML9fMRfG4&feature=youtu.be 

 

Discipelskab (24. maj 2017)
Jesus kaldte disciple, da han levede her. ”Følg mig”, sagde han – og det gjorde de så. 
Senere har ”discipel” været et hovedord i den kristne menighed. Discipel betyder lærling eller elev.
At være kristen er at være discipel af Jesus. 
Denne aften sætter vi fokus på, hvad sammenhængen er mellem tro og tjeneste, og hvordan det påvirker vort syn på forholdet mellem tro og gerning. Vi frelses ved tro; derom er der ingen tvivl, men er det så lige meget, hvordan vi lever?
Undervisning ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1q2TzGk7rPs&feature=youtu.be 
 

Fra Jerusalem til verdens ende
Bibelundervisning Ap.G. 11 (10. maj 2017)
Apostlene skulle begynde deres virksomhed i Jerusalem, men som ringe i vandet bredte det sig og nåede derfor også uden for jødernes rækker. 
Undervisning ved professor i Kirkehistorie Kurt Larsen fra Menighedsfakultetet, Århus.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_oqGeM_pqYE 
 

Kaldet til Mission 
Bibelundervisning Ap.G. 10 (26. april 2017)
Ånden blev udgydt stærkt ved mange lejligheder i den første tid. På den måde nåede evangeliet længere ud. Men der er stadig et kald til at drive mission, til at høre kaldet, til at nå længere ud og til at stole på, at Guds Ånd virker med kraft og styrke.
Undervisning ved overlæge Chr. Mogensen, Kolding. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sXNhu1imZ58&feature=youtu.be 
 

Evangeliets kraft
Bibelundervisning. Ap.G. 9,32-43 (15. marts 2017)
Tegnene som følger med, da Jesus sendte sine disciple ud i verden for at forkynde evangeliet, var det et løfte, at han ville stadfæste forkyndelsen gennem de tegn, der fulgte med.Sådan læser vi i Det nye Testamente – og erfaringen fortæller, at det stadig sker. Hvordan sker det hos os?  Undervisning v/ Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EkuEB4oYurg&feature=youtu.be 
 

Aktiv livshjælp (1. marts 2017)
ved Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O82nl1GdM0o&feature=youtu.be 
 

Paulus - forfølgeren der blev kristen (1. februar 2017)
Bibelundervisning- Ap.G. 9,20-31.
Efter at have set på, hvorledes farisæeren Paulus blev til apostlen Paulus, vil vi i aften forsøge at danne os et overblik over, hvem Paulus er – og hvordan hans liv formede sig. Undervisning v. Jørgen Jørgensen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7ExD0FrdUqI&feature=youtu.be 
 

Når religionsfriheden kommer under pres (18. januar 2017)
Bibelundervisning ved sognepræst Jørgen Jørgensen
"Munden fri og hånden bundet” Det er åndsfrihedens kendetegn – i dag såvel som før!
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gbjl6zY_lyA&feature=youtu.be 
 

Paulus’ omvendelse og hans betydning for kirke og mission (4. januar 2017)
Bibelundervisning ved Biskop emeritus Karsten Nissen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hmKDbaINHN8&feature=youtu.be 
 

Den profetiske tjeneste (7. december 2016)
Ap.G. 8,26-40, Ap.G. 9,10-12 og Ap.G. 11,27-30
Evangeliet nåede Afrika ved forkyndelsen for en hofmand fra Ethiopien. Filip blev ledet til at række ham evangeliet. I oversigten over tjenester i menigheden optræder hver gang den profetiske tjeneste.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w-N4Jl4TLSQ&feature=youtu.be 

 

Julekalender med frelseshistorien (23.november 2016)
Ind under jul v/Jørgen Jørgensen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VFg_d86zfM0&feature=youtu.be 
 

Evangeliet til Samaria - til tro og trods (9. november 2016)
Ap.G. 8,4-25 ved overlæse Chr. Mogensen, Kolding.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CZWDBJJxhYs&feature=youtu.be 
 

Guds hensigt med dig (26. oktober 2016)
ved Erik Dencker Andersen
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I8UCkgAv9JU&feature=youtu.be 
 

Kristenforfølgelse - hvorfor? (12. oktober 2016)
Ap.G. 8 mm..pptx
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y4bYCisUoXw&feature=youtu.be 

 

Evangeliet i den arabiske / muslimske verden (28. september 2016)
Det er ikke let at få adgang til at forkynde evangeliet i den del af verden, der er domineret af islam. Men ikke mindst takket være radikal islam (Islamisk stat og lignende grupper) vender mange muslimer sig mod kirkerne og spørger i al fortrolighed efter, hvad kristendom går ud på. Dansk Europamission har kontakt med mange nye kristne i området. Mød Henrik Ertner Rasmussen, og hør om evangeliets sejrsgang under forfølgelse, fattigdom og utryghed. Henrik Ertner Rasmussen er generalsekretær for Dansk Europamission.
YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=mSMMQ8wq8xk&feature=youtu.be  

På ordets grund (14. september 2016)
Ap.G. 6,8 - 8,1 
Guds ord er det fundament kristne lever på, også selv om det koster personligt afsavn. 
Denne aften sættes fokus på, hvordan vi kan og skal bruge Guds ord som grundlag for vor tro og rettesnor for vort liv. Stefanus er det eksempel, vi må efterligne. Undervisning v. Cecilie Thams. Cand.teol. og ansat i Bibellæserringen.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t5gzHmFKYdU&feature=youtu.be