Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Historien fortsætter

Historien fortsætter  -   (skrevet foråret 2014) 

Vores kirke på Høje Kolstrup, som efter mange forberedelser og en stor indsats, blev indviet i 1998, har nu virket godt i 16 år. Der er blevet opbygget en menighed – der er både gudstjenester på dansk, men også vores tyske del af menigheden i Aabenraa sogn har taget kirken til sig. Der er højmessegudstjenester, men vi har også eftermiddags-  og lørdagsgudstjenester ( dåbsgudstjenester), og et nyt initiativ, ”Ulvetimen” er lige ved at se dagens lys ( hverdage ca. kl. 17.00 for familier m. efterfølgende spisning) Spire- og juniorkoret boltrer sig i kirken, der er babysalmesang, sorggrupper, foredrag og koncerter, og mange almindelige kirkelige handlinger – så jo – sognet og lokalområdet på Høje Kolstrup har taget kirken til sig.

Vi har fået en ny klokke og klokkestabel, og vi har fået et nyt orgel, og i 2013 fik vi bygget til kirken, som igennem nogle år var blevet mere og mere trængt af de mange aktiviteter, som var kommet til. 

 ORGLER (organist Olav Oussoren) 

Høje Kolstrup Kirke blev indviet 1.Pinsedag 1998 og man tog det orgel der var bygget  i 1985 til Kirkesalen på Frueløkke med sig. Dette blev placeret ved øst væggen i kirken.

Det er et orgelpositiv med 4 stemmer i manualet og 1 stemme i Pedalet. Manual stemmerne har den mulighed at blive delt i bas og diskant ( h/c’). Orglet er lavet i egetræ og blev forsynet med døre således, at man med håndbetjening kan dæmpe lydstyrken. Grunden til at man tog orglet med sig fra Kirkesalen var, at man ville afvente hvordan akustikken blev i det nye kirkerum og gøre sine erfaringer med det. Orglet blev umiddelbar efter indvielse af det nye orgel flyttet til byens Kapel hvor det gør tjeneste i dag.

    

Orgel Positiv:      Disposition:

 
    

Manual C-g'''

 

Pedal C-d'

 

Gedakt

8' B/D

Subbas

16'

Principal

4' B/D

  

Rørfløjte

4' B/D

  

Gemshorn

2' B/D

  

   

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ret hurtigt blev man klar over, at der skulle et større orgel til for at ledsage salmesangen i det nye kirkerum.
Således blev kirkens organist, Olav Oussoren, den 14.1.1999 fra orgel-udvalget opfordret til, at tage kontakt til Domorganist Svend Prip. Sammen udarbejdede man en plan til nuværende disposition (orgelstemmer).

Først den  22.9.2003 blev det muligt for orgel-udvalget og begge organister, at tage på orienterende orgel tur hvor man besøgte orgler af de kendte Sønderjyllandske orgelbyggerier.

Den 20.1.2005 foreligger en skrivelse fra Haderslev Stift, at man godkender det tilbud der blev indsendt af orgelbyggeriet Marcussen & Søn. Derefter blev orglets facade tegnet af arkitekt Per Wohlert, DAI Gruppen, i samarbejde med Marcussen & Søn. Den 6.3.2006 startede  man med at grave hul under gulvet til anbringelse af orgelblæser, kilebælg samt pedal traktur. Selve opbygningen af orglet i kirken påbegyndtes den 6.6.2006 og den 17.7.-5.8. blev orglet malet af malermester Siegfried Koch. Orgel-montagen fortsattes der efter endnu i en uge, hvorefter selve orgel intonationen (klang-givningen) fandt sted.

Søndag den 15.10.2006, ved Gudstjenesten, blev orglet taget i brug.

Orglets   Dispostion:

2 Man.+   Ped.

 

   

20 registre

 

   

HV   C-g'''

 

 

BV   C-g'''

 

   

 

   

PED   C-f'

 

 

   

Principal

8'

 

Trægedakt

8'

   

 

   

Subbas

16'

 

   

Rørfløjte

8'

 

Quintatøn

8'

   

 

   

Oktavbas

8'

 

   

Oktav

4'

 

Kobbelfløjte

4'

   

 

   

Gedakt

8'

 

   

Spidsfløjte

4'

 

Blokfløjte

2'

   

 

   

Fagot

16'

 

   

Rørquint

2   2/3'

 

Sivfløjte

1'

   

 

   

Trompet

8'

 

   

Oktav

2'

 

Regal

8'

   

 

   

 

 

 

   

Terts

1 3/5'

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

Quint

1 1/3'

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

Skalmej

8'

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

Koblinger:

 

 

 

 

   

 

   

Vippe-tremulant

 

   

Hv+Bv, P+Hv, P+Bv, P+Bv 4'

 

   

 

   

Kanal-tremulant

 

   

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonation: Olav Oussoren.

I kirken findes også et Cembalo i Italiensk stil med to  8’registre, bygget af Verner Pedersen, og skænket af Gudrun og Verner Pedersen, til Høje Kolstrup Kirke, hvor det første gang blev brugt 1.Pinsedag 2009.

 

 KLOKKETÅRNET  (kirketjener: Jes Henrik Jessen)

Klokketårnet er opført i 2004, som afløser for den lille klokkestabel med klokke, udlånt af Vangede Kirke. Tårnet er udført som fritstående klokkestabel efter sønderjysk tradition, eksempelvis Felsted, Kliplev, Varnæs. Konstruktionen er helt i træ og tjæret sort.
De to klokker er støbt af Pierre Paccard i Frankrig i 2004.

På klokkerne kan læses andet vers af Johannes Johansens salme ” Du som har tændt millioner af Stjerner”:

” Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!”

 KIRKEN UDVIDES I 2013 ( menighedsrådsformand Jens Peder Poulsen) 

Igen efter et langt tilløb – de første tegninger til en udvidelse blev lavet i 2006-07, men tilbygningen blev udsat et par gange p.g.a. andre nødvendige byggeopgaver i sognet  - ja, så kom der rigtig  gang i planerne i løbet af 2012. Der blev lavet tegninger, som tog udgangspunkt i de ”allerede liggende planer” – vi havde 4 millioner kroner at bygge for, så det var et spørgsmål om, hvor meget vi kunne få af det, som vi gerne ville have for de penge. Planerne blev delt op i del 1, del 2 og del 3, og v. licitationen i februar 2013 viste det sig, at  del 1 og 2 kunne omfattes af de 4 millioner. Så vi gik i gang i starten af marts måned 2013,-  havde rejsegilde i juni og sluttede byggeriet i september, hvorefter vi kunne holde indvielse søndag d. 20. oktober 2013.

I løbet af sommeren var byggeriet vokset frem med Rudebeck A/S, Padborg  som hovedentreprenør og med arkitekt Mads Thuesen Møller, Aabenraa  som  idemand, tegner og styrmand.

Det var en festdag, da vi kunne tage vore nye rum i besiddelse.  Kirken har fået et nyt stort indgangsparti (våbenhus), som samtidig virker som et indbydende opholdsrum for vi gæster, som kommer til kirken.  Med en dejlig udsigt mod syd giver det os en fin og god fornemmelse af, at vi er et sted  indbegrebet  af ”rummeligheden herself”,  hvor der både er plads til glæde og til sorg. Desuden indeholder vores nye kirke nu også et godt stort køkken, et mødelokale m. plads til 12-14 mennesker, eller små konfirmandhold, et kontor for organist og præst, og et meget nødvendigt depotrum. Desuden er der også indrettet to toiletter i den nye tilbygning. Så, virkelig godt på vej. Vi glæder os meget over vore nye faciliteter.

Del 3 omfatter et stort mødelokale, som der er forberedt til. Vi håber på, at det kommer i løbet af ganske få år, og at livet på Høje Kolstrup viser, at der er behov herfor.

Så konkluderende:  De så rigtigt, de mennesker i 90-erne, som gene ville have en kirke på Høje Kolstrup. Der var, og der er behov. Kirken på Høje Kolstrup er en vigtig medspiller i det liv, som leves og er i bydelen på Høje Kolstrup, som er en hyggelig og spændende multietnisk del af Aabenraa sogn.