Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Teamleder til Aabenraa kirkegård

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirke- og sogneliv. Vi har tre kirker og en stor bykirkegård på 5,9 ha med kapel og krematorium. Der er i alt 9 medarbejder på kirkegården.

Aabenraa Kirkegård er en smuk gammel bykirkegård udlagt med traditionelle gravsteder og med mange smukke moderne gravstedsformer, med skovkirkegård og muslimsk gravafsnit. Kirkegården rummer herudover mange historiske grave med stor historisk og kulturhistorisk værdi.
Kirkegården drives udelukkende økologisk, og der arbejdes i disse år med bæredygtighed og biologisk diversitet.

Vi søger en dygtig gartner og teamleder til kirkegården, som vil være med til både at bevare vores gamle kirkegård og føre den ind i fremtiden.

Du får ansvaret for den daglige koordinering af arbejdet for teamet på Kirkegården – der pt. udgør 7 medarbejdere herunder en gartnerelev.

Stillingen er på fuld tid. Normal arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne, men der vil forekomme arbejde på lørdage og uden for normal arbejdstid fx ved deltagelse i kirkegårdsudvalgsmøder mv.

Du refererer til Administrationschefen og deltager i Kirkegårdsudvalgsmøderne.

Opgaver:

Du vil have kontakten til de pårørende, anvise gravsteder og indgå aftaler, samt tage kapeltjenester.
Du vil have det daglige ansvar for kirkegårdens drift, herunder for køb og salg af gravsteder mv.
Du vil være medarbejdende teamleder, som går foran i arbejdet på kirkegården og sætter mål for medarbejderne.

Vi forventer:

At du er en dygtig gartner.
At du er en naturlig teamleder, som formår at gå foran og sætte klare mål for arbejdet på kirkegården, samt evner at skabe og opretholde en god og tillidsfuld relation såvel til medarbejderne og øvrige kolleger som til råds- og udvalgsmedlemmer.
At du er visionær og udviklingsorienteret, da kirkegården er i en løbende forandringsproces under hensyntagen til tradition og historiske værdier.
At du er fortrolig med administration, budgetlægning, regnskab og IT.
At du er bevidst om miljøvenlig drift og har lyst til at arbejde med bæredygtighed og biologisk diversitet i udviklingen af kirkegården.
At du har en faglig uddannelse som gartner, hortonom eller lignende. 

Vi tilbyder:

Ansvar for udvikling og vedligeholdelse af kirkegårdens mange og forskellige afdelinger. 
Fleksible og gode arbejdsforhold.
Samarbejde med et engageret kirkegårdsteam, et velfungerende kirkegårdsudvalg samt med sognets øvrige medarbejdere.
En arbejdsplads i god udvikling med vægt på tværfagligt samarbejde. 
En veludstyret arbejdsplads og gode lokalemæssige forhold.

Løn – og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Aabenraa Sogns Menighedsråd beliggende Næstmark 19, 6200 Aabenraa.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere 295.462,85 kr. (trin 1) og 304.309,56 kr. (trin 2) (nutidskroner). Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering. Der kan ud over basislønnen forhandles kvalifikations- og funktionstillæg.                                                                                                                                                   
Menighedsrådets forventning til aflønning af denne teamlederstilling er 380.000,- kr. + pension

Yderligere oplysninger fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51518554. Se også mere om Aabenraa Sogn på www.aabenraasogn.dk 

Ansøgningsfrist: den 14. november.

Ansøgning med relevante bilag sendes til mail: 9010fortrolig@sogn.dk  

Der afholds samtaler d. 17.-19. november