Søndag 15. - 23.s.e. Trinitatis

Dato
Søndag d. 15. november 2020, kl. 10:00
Sted
Høje Kolstrup Kirke, Lergård, 6200 Aabenraa
Medvirkende
Kirsten Sønderby